บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Forma,mForma
บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Formula ERP

บริษัท คริสตอลอินเทลลิเจนท์ จำกัด

ผู้ดูแล บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ของ CSG
บริษัท เก่งและดี จำกัด ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ HUMANO
นอกจากนี้เรายังได้ ตกลงความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร บริษัท IT คู่ค้าชาวญี่ปุ่นกว่า 10 ราย ที่จะคอยนำเสนอ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย

 

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ATSI) | สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI) | กรมสรรพากร | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | ตลาดหลักทรัพย์  | ประกันสังคม | หอการค้าไทย | สภาวิชาชีพบัญชี | สสว. (SMEs) | SIPA | Software Park Thailand | DMC | กระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงอุตสาหกรรม | กระทรวงการคลัง | กระทรวงคมนาคม | กระทรวงแรงงาน