ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด

บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด ก่อตั้งอย่างมั่นคงมากว่า 13 ปี ภายใต้ปณิธานที่จะส่งมอบความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยบริการที่มีคุณภาพให้กับ ผู้ประกอบการ Smes ในประเทศไทย ในช่วงเริ่มแรกกระทั่งปัจจุบันนี้เราได้รับความวางใจจากคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทคริสตอลซอฟท์แวร์กรุ๊ป (มหาชน) ผู้พัฒนาระบบบัญชีและ ERP ชั้นนำในเมืองไทย เจ้าของผลิตภัณฑ์ FORMA , FORMULA ERP ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเมืองไทย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 25 ปี ได้ให้ความไว้วางใจผลิต ซอฟท์แวร์ ระบบบัญชีสำเร็จรูป DACCOUNT และระบบ Wealth ERP ให้กับบริษัท ฯ เพื่อส่งมอบซอฟท์แวร์คุณภาพ ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ถึงกลางในเมืองไทย

ต่อมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดด้านการพัฒนาระบบโปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง ได้เกิดการ รวมตัวของทีมงาน ที่มีความชำนาญการเฉพาะด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ "HUMANO" ด้วยความฝันและตั้งใจว่า ผู้ประกอบการไทย จะต้องมีโปรแกรม ที่"เก่ง" และ "ดี" ใช้ในการบริหารองค์กร เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนแบบครบวงจร จวบจนวันนี้พวกเราทุกคนขอขอบพระคุณลูกค้าทุกรายที่ให้ความไว้วางใจเลือก ใช้บริการจากทีมงานของเราอย่างต่อเนื่อง ดิฉัน และ ผู้บริหาร รวมถึงคณะทำงานทุกท่าน ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาระบบ โปรแกรม และส่งมอบบริการเพื่อเป็น ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของผู้ประกอบการในเมืองไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และตั้งใจจะสร้างชื่อเสียงของระบบซอฟท์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทย ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศแถบอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้


ยุวดี (โก่ย) ภัทรบูรณ์โชติ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด

 

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ATSI) | สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI) | กรมสรรพากร | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | ตลาดหลักทรัพย์  | ประกันสังคม | หอการค้าไทย | สภาวิชาชีพบัญชี | สสว. (SMEs) | SIPA | Software Park Thailand | DMC | กระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงอุตสาหกรรม | กระทรวงการคลัง | กระทรวงคมนาคม | กระทรวงแรงงาน